Spis treści

Metoda elektromagnetyczna: Przedstawioną metodą można określać lokalizację odcieków ze składowisk odpadów, miąższe warstwy otworów piaszczystych, lokalizację umiejscowionych w gruncie metalowych przedmiotów. Metodę wykorzystujemy również do lokalizacji anomalii geofizycznych będących rozgęszczeniami, bądź pustkami w górotworze.